Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Project Meten op Schepen

Aanmelden voor

Project Meten op Schepen

Doel van het project:
Het creeren van zeer gedetailleerd inzicht in de bepalende factoren en emissies van de binnenvaart. Zodat er op basis hiervan kan worden gezorgd voor een handelingsperspectief voor schippers en eigenaren om zo CO2 te kunnen reduceren.

Inhoud van het project:
Voor dit project heeft de Topsector Logistiek één jaar lang data van 19 verschillende typen binnenvaartschepen verzameld. Dit is in samenwerking met Covadem, Shipping Technology en Nestra uitgevoerd. De opgehaalde data is vervolgens door TNO geanalyseerd en daarna door het EICB geplaatst.

Resultaat van het project:
De verzamelde inzichten leveren een uiterst nauwkeurig beeld van de emissieprestaties van de binnenvaartschepen. Een belangrijke conclusie die op basis hiervan kan worden getrokken, is dat de momenteel beschikbare en doorgaans gebruikte emissiefactoren voor de binnenvaart een factor 2 tot 3 te laag zijn. Deze situatie benadeelt koplopende bedrijven die rapporteren op basis van gemeten data. Ook verandert het de positie van binnenvaart in modal shift berekeningen. Een tweede conclusie is dat de route veel invloed heeft op de uitstoot per ton.km en dat de CO2-uitstoot van een trip goed kan worden voorspeld aan de hand van route, scheepstype, belading en waterstand. Ook zijn er uit de data waardevolle, concrete inzichten te halen die scheepseigenaren handelingsperspectief bieden om het brandstofverbruik te minimaliseren. En dit is slechts het begin van wat er mogelijk is met high-definition telemetrie.