Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Zero-emissie corridor achterlandtransport

Aanmelden voor

Zero-emissie corridor achterlandtransport

Doel van het project:

Het doel van dit
onderzoek is om voor één corridor inzichtelijk te maken welke combinatie van
maatregelen voor de verschillende goederensegmenten nodig zijn om tot een zero
emissie corridor te komen. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO in opdracht van de Topsector Logistiek.

Inhoud van het project:
Het project omvat de volgende activiteiten:

 • Selectie van corridor:
  Rotterdam naar Venlo 
 • Decompositie van
  stromen en uitstoot naar segmenten van de geselecteerde corridor 
 • Analyse van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen en decarbonisatie-opties voor deze corridor
 • Bepalen van de impact en
  haalbaarheid van de maatregelen 
 • Schetsen van een
  toekomstige ZE-corridor 
 • Resultaat van het project:
  In de eindrapportage worden
  de onderzochte maatregelen beschreven, inclusief een toelichting op de uitdagingen en aandachtspunten
  om deze maatregelen effectief in te voeren. Ook wordt het verkregen
  cijfermatig inzicht van de (gecalculeerde) impact en de haalbaarheid bediscussieerd van CO2- en NOx-reductie door technologische en logistieke maatregelen. Daarnaast zijn er aanbevelingen
  gedaan om verder op te schalen en de
  impact te vergroten.