Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Warehouse of the Future: Efficiëntie van Bestaande Magazijnen

Aanmelden voor

Warehouse of the Future: Efficiëntie van Bestaande Magazijnen

Doel van het project:
Om verschillende redenen is het van belang om efficiënt gebruik te maken van de ruimte in een magazijn. Vandaar heeft Topsector Logistiek opdracht gegeven om een beeld te schetsen van hoe de ‘warehouse of the future’ kan bijdragen aan de operationele efficiëntie. Het doel is om dit uiteen te zetten met behulp van het (her)gebruik van bestaande magazijnen, gebouwconfiguratie en efficiënt gebruik van ruimte.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt antwoord op de vraag: Hoe kunnen bestaande magazijnen beter benut worden? Om deze vraag te beantwoorden worden drie rapporten geschreven: (1) De stad wordt gezien als magazijn: noodzakelijke bijdrage aan operationele efficiency vanuit de gedachte van schaarste, (2) Gebouw van de toekomst in de omgeving (samenhang met logistieke ecosystemen) gebouwconfiguratie en gevolgen voor efficiënt ruimtegebruik (3) Industrieterrein van de toekomst: logistieke keteninrichting beter inpassen/benutten in de gebouwde omgeving.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit rapport worden vormgegeven als observaties en aanbevelingen vanuit functioneel ontwikkelingsoogpunt en bestuursperspectief. Het is belangrijk om deze bevindingen te relativeren naast de visie van de (lokale) sector en de bestaande (lokale) stadslogistiek. Ook is het belangrijk om de sector actief mee te nemen in deze ontwikkelingen.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit adviesrapport is met name de publieke sector die verantwoordelijk is voor gebiedsontwikkeling, logistiek en verduurzaming van de stad. Ook ondernemers in deze sectoren kunnen baat hebben bij dit onderzoek, om te anticiperen op mogelijke toekomstige ruimtelijke ordening.