Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Verkenning overeenkomsten/verschillen Carbon Added Accounting en FloriPEFCR methodiek

Aanmelden voor

Verkenning overeenkomsten/verschillen Carbon Added Accounting en FloriPEFCR methodiek

Doel van het project:
Binnen het uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek
wordt de Carbon Added Accounting (CAA) methode ontwikkeld: een methodiek om de
uitstoot van broeikasgassen te rapporteren, toe te wijzen en te reduceren. Een universitair instituut (anoniem) werkt tegelijkertijd, in opdracht van de Europese
sierteeltsector, aan de ontwikkeling van de FloriPEFCR: een methode om de
milieu-impact te meten in lijn met de Europese Product Environmental Footprint
(PEF) methode van de Europese Commissie. Het doel van dit project is het beantwoorden
van de volgende onderzoeksvraag: Hoe verhoudt de CAA methode zich ten opzichte
van de FloriPEFCR?

Inhoud van het project:
Op basis van de literatuurstudie door deze universitaire instelling heeft een
vergelijking plaatsgevonden tussen de CAA-methode en de FloriPEFCR, op basis
van verschillende aspecten uit de LCA-systematiek zoals functionele eenheid,
systeemgrenzen, life cycle inventory, impact assessment, allocatie,
emissiemodellering en monitoring datakwaliteit. Daarnaast is er ook een
vergelijking uitgevoerd tussen de resultaten van twee casestudies naar de twee
methodes.

Resultaat van het project:
Het resultaat is een memo met daarin de resultaten van de
vergelijking en adviezen om verbeterpotentieel van de CAA-methode te benutten.
In de memo wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende punten:

  • De aansluiting van de CAA-methode op de FloriPEFCR in termen
    van CO2 berekening;
  • Het verschil in toepassing van de CAA en FloriPEFCR in de casussen
    (bronnen, allocatie, datakwaliteit);
  • Welke extra data(punten) nog moeten worden aangeleverd
    om een volledige LCA volgens FloriPEFCR te doen.