Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Uitrol Carbon footprinting bij MKB logistieke bedrijven

Aanmelden voor

Uitrol Carbon footprinting bij MKB logistieke bedrijven

In dit project zijn twee onderzoeksvragen bij elkaar gebracht. Enerzijds bestond vanuit TLN en evofendex de behoefte om te onderzoeken hoe vervoerders en verladers kunnen worden aangezet om hun CO2-footprints te bepalen, waarbij gebruik gemaakt wordt van één systematiek. Anderzijds is vanuit de Topsector Logistiek een methodiek voor carbon footprinting uitgewerkt in een tool waarmee inzicht wordt verkregen in de efficiëntie van belevering op klantniveau. De vraag die de Topsector graag beantwoord zag, is in hoeverre ook kleinere bedrijven (MKB-bedrijven) over voldoende data beschikken om de methodiek toe te kunnen passen.
Over het algemeen lijken (eigen) vervoerders over voldoende data te beschikken om de analyse te kunnen uitvoeren. Bijna alle ondervraagde partijen houden hun brandstofverbruik bij, meestal digitaal (93%). Ook hebben de meeste partijen een planningssysteem of boordcomputer die leveringsdata bevat. Het koppelen van de data is echter niet alle gevallen eenvoudig. De deelnemers die een analyse hebben laten uitvoeren zijn enthousiast over de methodiek, ook als op dit moment de analyse nog niet veel informatie geeft. Deze bedrijven zien kansen om hun eigen data te verbeteren en daarmee de analyse. De reden van deelname is vaak dat ze meer inzicht willen krijgen in hun eigen processen. Daarnaast willen ze de CO2-cijfers kunnen delen met hun klanten.
Het blijkt echter lastig om op grote schaal bedrijven de analyse te laten uitvoeren. Het grootste obstakel is dat dergelijke analyses geen prioriteit hebben. Daarnaast zijn bedrijven vaak bezig met hun data op orde brengen of hebben ze geen interesse in nog een nieuwe tool.
Om de CO2-analyse breed uit te rollen lijkt er nog een extra impuls nodig. Het kan daarbij interessant zijn te onderzoeken of via verladers en opdrachtgevers meer vraag kan worden gecreëerd naar CO2-cijfers van vervoerder. Daarnaast is het interessant zijn om te onderzoeken of het mogelijk is de CO2-analyse in bestaande TMS- en boordcomputersystemen te integreren.

Deelnemers

CE Delft