Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Transportbundeling Sportbranche

Aanmelden voor

Transportbundeling Sportbranche

Het project Transportbundeling Sportbranche had specifiek als doel om via de opzet van een 4C tot bundeling en besparing in de distributie van sportartikelen naar winkels te komen. De retailketens en vervoerders in de branche werkten hierbij samen. De bundeling heeft geleid tot realisatie van directe en meetbare CO2 besparing en/of voertuigkilometerreductie. De aanpak en planning in dit project richtten zich op een vrijwel lineaire groei van het aantal deelnemers en de daaruit volgende kilometerreductie en CO2-reductie voor deelnemende partijen. Doel op de langere termijn is om te komen tot een kritische massa die nodig is om een gezonde businesscase te hebben voor een 4C Control Tower die onder regie van de brancheorganisatie gaat werken.

Deelnemers

Greenway Logistics