Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Toegangsprivileges op maat voor slim en schoon transport

Aanmelden voor

Toegangsprivileges op maat voor slim en schoon transport

Doel van het project:
Het doel van dit project is om te bepalen hoe diverse deelsegmenten in de logistieke sector denken over privileges, zodat steden een zo passend mogelijk zero-emissie beleid kunnen ontwerpen dat sectoren aanspoort over te stappen op slim en schoon transport. Bij dit project staan de volgende vragen centraal: In hoeverre wordt gebruikgemaakt van deze privileges? Wat werkt goed en wat werkt niet? Wat kan beter? Onder welke voorwaarden werken privileges?

Inhoud van het project:
Er wordt onderscheidt gemaakt tussen 6 segmenten: horeca, post/pakketten, service- en bouwlogistiek, thuisbezorging boodschappen, retail (non-)food, en afvalinzameling & beheer openbare ruimte. Per segment is door middel van interviews en enquêtes bepaald welke privileges hen het meest zouden stimuleren om op korte termijn een zero-emissie voertuig aan te schaffen. Vervolgens is het meest waardevolle privilege, ‘verruimde venstertijden’, verder uitgediept, en is wederom per sector is in beeld gebracht welke randvoorwaarden wenselijk en noodzakelijk zijn om met name dit meest gewenste goed te laten werken.

Resultaat van het project
Het eindresultaat van de stakeholderanalyse is een overzicht van eisen en wensen per deelsegment en een wensscenario per sector. De enquête liet zien dat sommige privileges waardevoller zijn dan andere, en dat dit afhangt van de sector. Er wordt aanbevolen om maatwerk per bedrijf toe te passen en om bijvoorbeeld de venstertijden simpel te houden.

Doelgroep van het project:
Dit onderzoek biedt een goede basis en handvatten om te bepalen wat een passend beleid is met betrekking tot privileges, en is daarom bedoeld voor gemeenten die in de nabije toekomst een zero-emissie zone willen invoeren in de stad.