Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Doel: De TCO-tool is bedoeld voor kleine/ middelgrote ondernemers of zelfstandigen die voor het eerst kennismaken met dergelijke kostenvergelijkingen. In deze tool wordt onderscheid gemaakt in invoer van data gerelateerd aan het voertuig, uitgangspunten voor de calculatie en subsidies. De kosten van verzekering, MRB inclusief fijnstoftoeslag, reparaties en onderhoud zijn standaard in het model aanwezig. Het is mogelijk deze waarden te personaliseren, maar dat is niet noodzakelijk. Ook vindt een aantal kostenberekeningen plaats op basis van breed geaccepteerde algoritmen. De wijze waarop gecalculeerd wordt en welke aannamen en uitgangspunten hieraan ten grondslag liggen is volledig transparant.

Inhoud: De tool vergelijkt de gebruikskosten van een elektrische bestelauto met die van een dieselauto. Om tegemoet te komen aan de eis van een laagdrempelig model, is de tool zo eenvoudig mogelijk ingericht. Op deze manier kan een ondernemer volstaan met het invoeren van het kenteken van zijn eigen bestelwagen en het werk waarvoor hij dit voertuig gebruikt. Dit laatste gegeven wordt gebruikt om het meest passende rittenprofiel van de bestelwagen te selecteren.

Een tweede element om de gebruiksdrempel laag te houden, is dat de TCO-tool uitgebreid gebruik maakt van reeds beschikbare defaultdata. Dit voorkomt dat een ondernemer zonder achtergrondkennis ontmoedigd raakt en vroegtijdig afhaakt. Tegelijkertijd is het wel mogelijk de defaultdata te personaliseren naar de eigen situatie. Zo heeft een ondernemer zelf de regie over de afschrijvingsperiode van het voertuig, de restwaarde, maar ook met het brandstofverbruik. Kortom: Voor de selectie van de juiste elektrische bestelwagen hoeft dit niet, maar het kan wel!

Resultaat:  Het toepassen van het TCO-rekenmodel (“TCO-tool”) is gereed en getest. De rekenalgoritmen en rekenresultaten worden onderschreven door diverse brancheorganisaties. De tool is te vinden op www.welkeebestelbus.nl