Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Stikstofuitstoot Betonsector

Aanmelden voor

Stikstofuitstoot Betonsector

Doel van het project:
In opdracht van Topsector Logistiek heeft Sustaining Supply
Chains onderzoek gedaan naar transport in de betonsector (De Lek Beton), en de
bijbehorende stikstofuitstoot. Het doel is om een rekenmodel te ontwikkelen, waardoor bedrijven of gemeenten meer inzicht kunnen krijgen in de voortgang van de duurzame transitie.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport/project biedt inzicht in de stikstofuitstoot van de beton sector. Dit wordt gedaan aan de hand van een rekenmodel, dat is toegepast op een case study (De Lek Beton). Hierbij is rekening gehouden met verschillende betonsoorten, kwaliteit en toepassing. 

Resultaat van het project:

De resultaten van dit project worden vormgegeven
als observaties en aanbevelingen, waarin een algemeen rekenmodel is ontwikkeld dat is toegepast op het bedrijf De Lek Beton. Het geeft een breed en exact beeld van de stikstofuitstoot, zodat de beton sector overzicht krijgt waar men mee vooruit kan.


Deelnemers

De Lek Beton B.V. · Sustaining Supply Chains B.V.