Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Sociale Innovatie

Aanmelden voor

Sociale Innovatie

De centrale onderzoeksvraag van dit project luidde: “Hoe kun je als bedrijf en persoon het werk op een moderne manier organiseren, zodat je succesvoller wordt?” Het onderzoek is verricht op twee onderdelen van sociale innovatie:
1. Het opstellen van een kader voor sociale innovatie, waarmee het hanteerbaar wordt gemaakt voor uiteenlopende bedrijven en
2. Gerichte thematische onderzoeken naar sociale innovatieve thema’s.
Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: allereerst is een kader voor sociale innovatie opgesteld, gericht op het hanteerbaar maken van sociale innovatie voor uiteenlopende bedrijven. Het tweede deel van het project richtte zich op thematische onderzoeken naar sociaal innovatieve thema’s. Op basis van een benchmark met andere topsectoren, social media en bijeenkomsten met bedrijven worden innovatieacties in kaart gebracht. Door middel van het uitvoeren van case studies bij bedrijven die sociale innovaties hebben toegepast en bij bedrijven die het zouden willen toepassen wordt onderzocht hoe bedrijven de implementatie kunnen aanpakken. Tevens is een financieringsagenda opgesteld met mogelijke financiële ondersteuning bij implementatie. In december wordt een voorbeeldenboek opgeleverd met de case studies en een leidraad met praktische handvatten voor bedrijven die met sociale innovatie aan de slag willen.

Deelnemers

1 OCEAN · BASE Advocaten · Davinci college · Hogeschool van Amsterdam · JGS Advies · KennisDC Logistiek Gelderland · Oracle · Panthion · Rotterdam Mainport University of Applied Sciences · STC - NESTRA