Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Scenario Expert Tool Binnenstedelijke Bouwlogistiek

Aanmelden voor

Scenario Expert Tool Binnenstedelijke Bouwlogistiek

Doel van het project:
Topsector Logistiek heeft UC Group opdracht gegeven om een tool te ontwikkelen voor het verminderen van kosten en overlast bij de binnenstedelijke bouw. Het doel is om hiervoor een ‘Scenario Expert Tool’ te ontwikkelen die verschillende logistieke scenario’s kan beoordelen voor een te bouwen project in een stedelijke omgeving.

Inhoud van het project:

Dit rapport biedt een opzet voor het ontwikkelen van een ‘Scenario Expert Tool’ die verschillende logistieke scenario’s kan beoordelen voor een te bouwen project in een stedelijke omgeving. Experts op het gebied van (binnenstedelijke) bouwkunde, applicatieontwikkeling en supply chains hebben hiervoor een ‘Scenario Expert Tool’ ontwikkeld. Deze tool is gericht op alternatieve scenario’s voor de fase van afbouw, met name de binnenwanden, omdat hier verwacht wordt de meeste impact te maken. Voor de ontwikkeling van deze tool is gebruik gemaakt van data over materialen, typen voertuigen, typen wegdelen en emissies.

Resultaat van het project:


De resultaten worden vormgegeven als een rekentool en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling. Om de Scenario Expert Tool operationeel te maken zou een praktijktest in een living lab omgeving van een appartementencomplex in de binnenstad aan te bevelen zijn. Hiermee kunnen gebruikers ervaring opdoen en kan de tool verder aangepast worden naar een operationele status.

Doelgroep van het project:


Deze tool is bedoeld voor de gesprekken voorafgaand aan realisatie tussen projectontwikkelaars, gemeenten en aannemers, onderaannemers, toeleveranciers. Het kan gebruikt worden om helder te krijgen met welke logistieke scenario’s de gemeentedoelen en bedrijfseconomische doelen bereikt kunnen worden.