Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Realisatie van een eOverheid Logistiek – verkenning

Aanmelden voor

Realisatie van een eOverheid Logistiek – verkenning

Dit project richtte zich op het opststellen van een begrippenkader voor standaardisatie van data-uitwisseling (interoperabiliteit) tussen logistieke bedrijven onderling en met overheidsinstanties. Eerst is een vooronderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van de overheid om haar taken die het logistieke proces beïnvloeden te kunnen uitoefenen. Op basis van dit vooronderzoek is een eerste inventarisatie gedaan naar de ontwikkeling van een eOverheid Logistiek perspectief: de mogelijkheid van een data delen gemeenschap, dan wel platform en een overzicht van de bestaande knelpunten bij data delen. Het onderzoek is in 2017 afgerond en diende als basis voor de Nederlandse inzet in het EU DTLF forum.

Deelnemers

TNO