Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Rapport Transitie Binnenvaart 2020-2040

Aanmelden voor

Rapport Transitie Binnenvaart 2020-2040

Dit project heeft geleid tot een rapport en had de volgende doelstellingen: 1. Inzicht geven in verwachte verschuivingen in het goederenpakket dat door de binnenvaart wordt verzorgd voor verladers in 2020 en 2040. Deze goederenstromen zijn voor de Nederlandse economie en de binnenvaart van essentiële betekenis. 2. Het inschatten van het risico van een omgekeerde modal shift (binnenvaartstromen worden overgenomen door het wegvervoer of spoor) en aangeven of (en zo ja hoe) het mogelijk en zinvol is deze te voorkomen, wanneer deze zou optreden. Een breed transitieproces voor de binnenvaart heeft betrekking op versterking van de structuur van de sector. Bouwstenen hiervoor kunnen juiste prikkels in de keten en maximale inzet van kennis en innovatie zijn. Dit is in lijn met de doelstellingen van het werkprogramma Maritieme Strategie van het Ministerie van I en W.

Deelnemers

Agrifirm · Attero · Aviko · BCTN · Beelen · BioMCN · Engie · Erasmus UPT · Essity/SCA · ForFarmers · Heineken · Holland Malt · K3Delta · Kloosterboer · Koopmans · Mebin · Nedcargo · Nouryon · Peterson · Royal Haskoning-DHV · Shell · SIF · Tata Steel · TRABA Logistics · Twence · Yara