Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

QuickScan koelmotoren in binnensteden: kansen voor verduurzaming

Aanmelden voor

QuickScan koelmotoren in binnensteden: kansen voor verduurzaming

Doel: Marktconsultatie huidige markt van koelmotoren en de verduurzamingskansen.

Inhoud: Met het oog op de invoering van Zero Emissiezones (per 2025, geheel uitstootvrije vrachtauto’s per 2030) is de transitie naar volledige uitstootvrije koelingen relevant. In deze marktconsultatie is de huidige markt van koelmotoren verkend en de verduurzamingskansen geïnventariseerd. Op basis van deze inzichten wordt een eerste inschatting gemaakt of gemeentelijke eisen aan (elektrische) koelingen kunnen worden gesteld en gehandhaafd. Op basis van deze verkenning zal de markt verder worden geconsulteerd over de mogelijkheden die zij zien om te verduurzamen en hoe de (lokale) overheid hierbij kan helpen.