Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Projectvoorstel Learning Communities Zorglogistiek

Aanmelden voor

Projectvoorstel Learning Communities Zorglogistiek

Doel van het
project:

De vorming van regio overstijgende Learning Communities
(LC’s), voor vier inhoudelijke thema’s, is één van de kernambities van de
Topsector Logistiek. Na de uitrol van de LC voor het thema ‘Logistiek in de
Leefbare Stad’, is het in dit project tijd voor de (door)ontwikkeling van deze thema’s.
Het is de bedoeling om de gerealiseerde samenwerking verder uit te bouwen en
aandacht te geven aan het vormgeven van een ‘verdienmodel’.

Inhoud van het project:

In het kader van de stapsgewijze uitrol van de ontwikkelde
werkwijze richting de andere drie thema’s is voor 2023 gekozen voor ‘Logistiek
in de Zorg’, waarbij de volgende onderwerpen centraal zullen staan: (1)
reduceren van verspilling van materiaal en medicijnen en (2)
capaciteitsplanning in de langdurige zorg. De Learning Community Logistiek in
de Zorg wordt gecreëerd door de activiteiten van minors, stagiaires en
afstudeerders middels afstudeertafels en een collegetour regio overstijgend te
verbinden, om op die manier samen te leren, samen problemen op te lossen en te
innoveren, zowel in het onderwijs als in het werkveld.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit project worden gepresenteerd
als observaties en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief.
Een beschrijving van de missie en visie van de Learning Community
Logistiek in de Zorg worden vormgegeven. De Learning Communities maken afspraken
over het overkoepelende bestuur en coördinatoren maken afspraken over samenwerking
in het onderwijs.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit adviesrapport is
met de name de publieke sector die verantwoordelijk is voor het stimuleren van samenwerking
in de Zorglogistiek. Ook (grotere) private sectoren kunnen baat hebben bij de
uitkomsten van dit project, om meer te leren over samenwerking in de zorg.