Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Potentiele winst gainsharing

Aanmelden voor

Potentiele winst gainsharing

In dit project heeft is door de Topsector Logistiek getest wat het combineren van verschillende datasets van partijen in de logistiek kan opleveren, in tijd en geld. Het doel was om voorbeelden te creëren van de potentiële winst van data delen (gainsharing) als stimulans om ook andere partijen over de streep te helpen.
Er is tijdens het project naar voren gekomen dat er door de gehele supply chain volop datasystemen en bronnen beschikbaar zijn om synergie te onder-zoeken. Wanneer die data wordt gedeeld, is er synergie te behalen. Gebleken is dat het moeilijk is om partijen te vinden die het aandurfden hun data te delen, zoals in dit project bij een experiment duidelijk werd. Het experiment zelf is succesvol uitgevoerd met een FMS leverancier en zijn klanten. Dit heeft opgeleverd dat de klanten gezamenlijk voor een deel van hun traject de modaliteit rail konden gebruiken, waar dit individueel niet mogelijk was. Daarmee is ook een rechtstreekse bijdrage geleverd aan km- en CO2-reductie.

Deelnemers

ArgusI