Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Pilot toepassen carbon footprinting Den Haag

Aanmelden voor

Pilot toepassen carbon footprinting Den Haag

Het doel van dit project was inzicht krijgen in de toepasbaarheid van de carbon footprint methodiek op transportactiviteit van een logistieke hub in Den Haag door deze methode toe te passen op (een selectie van) de huidige transportactiviteit van de IPKD en de gemeente Den Haag. Door in een kleine pilot te toetsen of de juiste data met de juiste betrouwbaarheid verzameld kan worden om de beoogde KPIs te berekenen, krijgen de betrokken partijen inzicht in de implementatie van carbon footprinting en uitkomsten ten aanzien van de KPI’s.

Deelnemers

TNO