Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Pilot “Minder Weg Meer Spoor”

Aanmelden voor

Pilot “Minder Weg Meer Spoor”

Doel van het project:
Vanuit Limburg transporteert Renewi ongeveer 1.300 ton BBA
(brandbaar afval) per week naar de AVI’s (afvalverbrandingsinstallaties) in
Nederland. Dit zijn ongeveer 59 transportbewegingen per week. Het reduceren van
CO2 is een van de doelstellingen voor nu en in de toekomst, wat gerealiseerd kan
worden door de modal shift: het vervoeren van afval over bijvoorbeeld het spoor
in plaats van over de weg. Daarom wordt in deze pilot door Renewi onderzocht of
het technisch haalbaar is om verbaald afval, zonder te schredderen, in een
wagon(spoor) te plaatsen en aan te leveren bij een AVI, met als doel het verkrijgen
van inzicht in de technische aspecten, randvoorwaarden zoals vergunningseisen
en kosten, en de hoeveelheid CO2-reductie.

Inhoud van het project:
In de pilot wordt de stroom BBA ingezet. Deze heeft geen
verwerkingsmogelijkheid in Limburg; het afval zal altijd Limburg uit moeten.
Dit moet plaats vinden binnen Nederland met een gemiddelde afstand van 180 km per
rit (enkele reis). Het traject dat in deze pilot wordt gevolgd is Renewi Venlo
– AEB Amsterdam.

Resultaat van het project:
In het eindrapport worden de verkregen kennis en inzichten gepresenteerd.
Ook is er getracht acceptatie te creëren bij de stakeholders in de provincie
Limburg, en wordt er aangetoond dat spoortransport een goed alternatief is voor
weg- en/of watertransport.