Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Pilot huishoudelijke afvalstoffen via binnenvaart

Aanmelden voor

Pilot huishoudelijke afvalstoffen via binnenvaart

Doel van het project:
De afvalenergiecentrales (AECs) in Nederland verwerken jaarlijks ongeveer 7,5 miljoen ton afval. Er is behoefte aan onderzoek om de juiste logistieke oplossingen te vinden om het aandeel afvalvervoer over water te vergroten. In dit project wordt daarom een pilot opgezet, met als doel het opdoen van ervaring en het proefondervindelijk testen van de verschillende mogelijkheden om afval te verbalen, op te slaan en te vervoeren met een schip, inclusief de processen daar omheen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de ervaringen die met de pilot zijn opgedaan, ook gebruikt worden voor andere trajecten in Nederland.


Inhoud van het project:

  • Inventariseren voorbereidingen van de pilot;
  • de uitvoering van de pilot zelf; evaluatie van het logistieke concept;
  • de duurzaamheidsaspecten van de pilot, waarin de situatie wordt vergeleken voor verschillende scenario’s. De resultaten van de pilot worden aangevuld met conclusies en aanbevelingen voor andere trajecten en pilots
  • .

Resultaat van het project:
Het doel van deze pilot is bereikt en succesvol gebleken om praktische ervaring op te doen en proefondervindelijk te testen. Er bleek onder andere dat vervoer van afval over water met een vol Stage V schip tot een CO2 afname van maar liefst 58% leidt ten opzichte van het vervoer met een vrachtwagen.

Deelnemers

AVR · Fransbergen trading and shipping BV · Groupe Louisot · LIOF · L'Ortye Transportbedrijf BV · Renewi Nederland BV · Royal Haskoning DHV BV · Zuid-Limburg Bereikbaar