Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Outlooks Stadslogistiek en Hinterland and Continental Freight

Aanmelden voor

Outlooks Stadslogistiek en Hinterland and Continental Freight

Een toekomstbestendige strategie in het kader van Factor6, ontwikkel je op basis van feitelijke informatie. Hier wil de Topsector Logistiek graag aan bijdragen. Factor6 geeft de impact aan die ongeveer benodigd is om de Klimaatdoelstellingen te halen: grofweg 2,5 keer zoveel vervoeren, tegen 2,5 keer zo weinig absolute CO2-uitstoot, of een equivalent hiervan. Daarom zijn de Outlooks ontwikkeld als instrument om de aannames over trends en ontwikkelingen systematisch te onderbouwen. Aannames die leiden tot een andere verwachting van de toekomst maken verschil – en faciliteren een zuiverder gesprek dat leidt tot meer onderling begrip.

De Outlooks geven zicht op een verbeterde visie in een meer coherent geheel. Jaarlijks of tweejaarlijks wordt een Outlook opgesteld van de belangrijkste deelgebieden in vervoer: Stadslogistiek en Hinterland (achterland) logistiek. De Outlooks geven een gedetailleerde, cijfermatige onderbouwing van de uitstoot van CO2 in het deelgebied en een overzicht naar de toekomst. Dit leidt tot verrassende (en soms confronterende) inzichten. Verrassend was het inzicht dat van het bestelverkeer in de stad slechts 2% aan e-commerce is toe te schrijven.

De Outlook Stadslogistiek is in 2017 voor het eerst uitgekomen, deze is ondertussen geactualiseerd. In 2018 is de Outlook Hinterland voor het eerst uitgekomen. Voor 5 verschillende segmenten (droge bulk, vloeibare bulk, vers, consumentenproducten en halffabricaten) zijn de besparingsmogelijkheden in kaart gebracht en in perspectief en relatie tot elkaar geplaatst. Het blijkt dat snel begonnen moet worden met zoveel mogelijk opties om CO2 te besparen: ‘losse’ maatregelen zijn niet afdoende. Zo is het inzetten op zuinige of elektrische voertuigen en hernieuwbare brandstoffen alleen niet genoeg. Een systeemaanpak is vereist en alle in deze studie geïdentificeerde decarbonisatiemaatregelen zullen moeten worden toegepast. En wel meteen, want een vertraging heeft tot gevolg dat de decarbonisatieopgave de komende jaren alleen maar groter wordt. Rondom de Outlooks zijn informatiesessies georganiseerd. De Outlook 2019 heeft zich gefocust op de analyse van een 4-tal cases die zich erop richten om belanghebbenden handvatten te bieden om de juiste stappen te nemen en inzicht te geven in welke stappen eerst genomen moeten worden. Daarnaast zijn opnieuw de inzichten in de verschillende cases in interactieve sessies met de sector gedeeld. Er wordt door de Topsector Logistiek gewerkt aan het vertalen van specifieke besparingsopgaven naar deelsegmenten.

Bekijk hier het webinar ‘Outlook Hinterland and Continental Freight’

Deelnemers

4TRAQ BV · A2B-online · Ab Ovo · ABN-AMRO · ACN Air Cargo Netherlands · Agrifirm · Amsterdam Consultants · APM Terminals · Arup · AWVN · BCTN · Bentheimer Eisenbahn · Bertschi · BLN · BOM Foreign Investments · BSH Huishoudapparaten · Bureau Voorlichting Binnenvaart · C. Steinweg Group · Cargill · CBRB · CE Delft · CEVA Logistics · CGI · Chalmers · CldN Cargo · CLX · Conversion · Danser · DCMR Milieudienst Rijnmond · De Rijke Group · Deka Investment · Deltalinqs · DERT · DLR · Door & Door · Drewery · DSM Sourcing Physical Distribution · Duurzaam Bedrijfsleven · ENCI · Erasmus MC · Erasmus UPT · ETP Alice · European Gateway Services · Europees Massagoed-Overslagbedrijf · evofenedex · Fontys · ForFarmers · Fraunhofer · Friesland Campina · Gemeente Lansingerland · Gemeente Zoetermeer · Geodis · Gist · GroentenFruit Huis · Havenbedrijf Amsterdam · Havenbedrijf Moerdijk · Havenbedrijf Rotterdam · Heesch West · Heineken · Hezelburcht · Hogeschool Rotterdam · Hogeschool van Amsterdam · Holland Partners · H&S Group · Hutchison Ports ECT · ICL-IP · ING Bank · Inlecomsystems · Inspectie Leefomgeving en Transport (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) · Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenhei · Intervet International · Johan Wagelaar maritime economist · JRC · K. Dekker bouw & infra bv · K-tainer · Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) · Kleijnen Communicatie · Kuehne + Nagel · Kühne Logistics University · Lean & Green Off-Road · LINc · LIOF · Look-o-look · Marcor Stevedoring · Mark Olsthoorn · Matrans Marine Service · Ministerie van Economische Zaken en Klimaat · MOBI VUB · MRDH · Natuur & Milieu · Nieuwsblad Transport · North Sea Port · NPRC · Plus Retail · Poferry Masters · Pon Logistics · Port of Cartagena · ProDelta Management · Provincie Limburg · Provincie Noord-Holland · Provincie Zeeland · R. Rodenburg · Rabobank · Rail Cargo information Netherlands · Rail Innovators Holding · Rail Service Center Rotterdam · RHB Stevedoring & Warehousing - Rotterdam · Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · Rijkswaterstaat · Rockwool · Rotterdam Short Sea Terminals · Royal FloraHolland · Russian Embassy · RWE · Sabic · Samskip · Scherpenhuizen · Schwartzmans · SD-Insights · Shareship · Shell · SmartPort · SmartwayZ.NL · STC-Group · STC - NESTRA · Stena Line · Stichting Connekt · Tata Steel · TKI Agrifood / Biobased Fuels · TNO · TRABA Logistics · Tradin Organic · Transcept · Transport en Logistiek Nederland (TLN) · Uniport Multipurpose Terminals · Vakblad Logistiek/Vakmedianet · Van Berkel · Van der Wal · Van Kempen Multimodal Consultancy · Van Nieuwpoort Grint en Zand · Vanandel · Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond · Vereniging van Rotterdamse Cargadoors · Vliegasunie · VSL · Westerman · Yanmar Europe · Zeelandia