Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Dit project bestond uit het begeleiden van de beacon challenge van Amsterdam Smart City. De beacon challenge is gericht op nieuwe toepassingen voor stadslogistiek. Voor de challenge zijn een tweetal sporen gevolgd. Bij de focus ‘spoor’ is een beperkt aantal problemen geselecteerd die kunnen worden aangepakt in de vorm van nieuwe oplossingen. Aan die oplossingen is als randvoorwaarde gesteld dat deze gebruik maken van beacon technologie. Bij de focus ‘vrij spoor’ is gevraagd te komen met oplossingen voor problemen op het gebied van stadslogistiek zolang er beacon technologie bij wordt gebruikt.
Binnen het project zijn de volgende stappen uitgevoerd: 1) Detailleren challenge (opzet, uitvoering en follow up); 2) Uitzetten en promoten challenge (dit heeft geresulteerd in een selectieleidraad); 3) Begeleiden uitvoeren selectie (analyse van de inzendingen); 4) Begeleiden uitreiking prijzen; 5) Afronden challenge en voorbereiden uitvoering pilot. Selectieleidraad vindt u alle informatie die u nodig heeft om u aan te melden voor de Innovatiepartnerschap-procedure Smart City Challenge Stadslogistiek.

Deelnemers

Braxwell