Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Opschaling 4C voor bulk binnenvaart

Aanmelden voor

Opschaling 4C voor bulk binnenvaart

Dit project was gericht op het realiseren van directe en meetbare impact in termen van CO2-besparing en/of voertuigkilometerreductie. Het hoofddoel is het opschalen van het netwerk door het doorlopen van fases van opschaling voor minimaal drie verladers en/of bevrachters. Door effectief gebruik te maken van de mogelijkheden van het digitale platform kan CO2-uitstoot worden gereduceerd en kunnen financiële voordelen worden gerealiseerd. De belangrijkste doelstellingen tijdens het project waren:
– Het versneld samenvoegen van de ladingen en schepen ‘Optimalisatie’ met behulp van een platform, door inzet en doorontwikkeling van technologie en inbreng van tijd van Combinanten, waardoor het optimalisatiepotentieel van het gezamenlijke netwerk kan worden gerealiseerd;
– Het verbeteren van mogelijkheden op koppelen met externe systemen ten behoeve van het verlagen van de drempel voor ‘Implementatie’ door een verminderde benodigde investering, waaronder systeemkoppelingen, alsmede een mogelijke aansluiting op het iShare concept;
– Het verbeteren van real-time informatie-uitwisseling tussen gebruikers, waardoor de planning van schepen meer optimaal kan worden afgestemd op de planning van de locatie. Op deze manier kunnen schippers geïnformeerd worden over de gewenste aankomsttijd(en) op locatie(s), waardoor varen met een te hoge snelheid en daarmee onnodige wachttijd en brandstofverbruik op locatie kan worden vermeden. Daarnaast wordt door dashboarding inzicht gegeven over gerealiseerde successen en verder potentie voor verbetering;
– Actieve promotor door het vergroten van zichtbaarheid van potentie en resultaten richting de markt en het doen van marketing activiteiten met support van de Topsector Logistiek met nadruk op het onafhankelijke karakter en betrouwbaarheid van deze oplossing. In 2018 wordt het transport van bijna 9 miljoen ton droge bulkgrondstoffen via het platform georganiseerd. De positieve resultaten zijn hierdoor zichtbaar.

Deelnemers

Shareship