Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Ontwikkelen richtlijn voor software om stap van EN16258 naar ISO14083 te maken

Aanmelden voor

Ontwikkelen richtlijn voor software om stap van EN16258 naar ISO14083 te maken

Doel van het project:
In de Topsector Logistiek wordt een meerjarig Carbon
Footprint Programma ontwikkeld. Het doel is om de periode 2021-2023 Carbon
Footprinting in de logistiek tot een normale bedrijfsmatige boekhoud
systematiek te maken. Dit project is onderdeel van dit programma, met als eigen
doel het in kaart te brengen van de elementen die moeten worden aangepast of
aangevuld aan de EN16258 om compliant te zijn aan de nieuwe ISO 14083 Norm.

Inhoud van het project:
Er zijn al enkele onderwerpen bekend die anders zijn in de
ISO 14083. Enkele voorbeelden van deze onderwerpen zijn: Weergave van TOC en
HOC 2; WTW, WTT en TTW; CO2 per ladingdrager en per eenheid. In dit project is
onderzocht hoe deze onderwerpen moeten worden toegepast, en welke verplicht
zijn en welke optioneel. Daarnaast is ook bepaald welke emissies worden
gealloceerd en welke als totalen worden weergegeven.n

Resultaat van het project:
Het resultaat is een document dat de wijze van toepassen van
de regels van o.a. modelleren volgens ISO14083 beschrijft, inclusief toepassing
in carbon footprinting-tooling.