Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Onderzoek en ervaringen met afvalstromen over water in Leiden

Aanmelden voor

Onderzoek en ervaringen met afvalstromen over water in Leiden

Doel van het project:
Gemeente Leiden heeft de ambitie om Zero Emissie Zones (ZES)
in te voeren, waarmee zij een bijdrage willen leveren aan de doelen van het
Klimaatakkoord van Parijs. De Universiteit Leiden volgt Gemeente Leiden daarbij
in haar ambities. Het doel van dit project is om te onderzoeken en te ervaren
wat er moet gebeuren om vervoer van bouwafvalstromen over water in Leiden
succesvol te maken.

Inhoud van het project:
Er is een Living Lab opgezet met verscheidene stakeholders in
Cluster Zuid te Leiden. Dit Lab omvat de leerlijnen Schoon en Emissieloos
Bouwen (SEB), Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en Circular Skills, en een
bouwplaats. Hier is onderzocht wat de randvoorwaarden zijn voor emissieloos
vervoeren van afvalstromen over water in Leiden. Ook hebben drie studenten van
de Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan binnen dit project. De onderzoeksvragen
van de studenten werden bij betrokken partijen getoetst en aanvullende
informatie werd daarbij opgehaald.

Resultaat van het project:
Het gehele traject is uitgewerkt in een kennisdocument dat
de aanpak en bevindingen uit het Living Lab presenteert. Het document is geschreven
is vanuit de invalshoek van het bouwbedrijf Constructif: waarmee krijgt zij te
maken op het moment dat er ZES wordt nagestreefd? Ook bevat dit aandachtspunten
en suggesties voor een vervolgonderzoek. Daarnaast zijn er door de deelnemende
studenten rapporten geschreven over hun onderzoek.

Resultaten