Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Onderwijscases International Trade Management/Global Supply Chain Management

Aanmelden voor

Onderwijscases International Trade Management/Global Supply Chain Management

Doel van het Project: De twee cases concentreren zich op een specifiek aspect van deze problematiek, namelijk de nauwkeurige identificatie van goederen. Deze identificatie is belangrijk omdat veel van de regelgeving betrekking heeft op specifieke goederen en goederengroepen. Het precies classificeren van goederen is daarmee een heel belangrijk element in het goed organiseren van trade management voor internationaal opererende bedrijven.

Inhoud van het Project: Er is een (anonieme) casus ontwikkeld over classificatievraagstukken voor een multinational, waarbij een interessant spanningsveld bestaat tussen global beleid en lokale afwijkingen daarvan. De tweede casus is een case geworden over het bedrijf Harley Davidson. Dit bedrijf heeft veel last gehad van de handelsoorlog die door Trump is gestart in 2018. In de jaren daarna heeft Harley Davidson geprobeerd met een supply chain redesign de negatieve effecten van die handelsoorlog te mitigeren. Dit is compleet mislukt, en dat maakt dit issue heel geschikt voor een onderwijscase.

Resultaat van het project: Voor de eerste casus (classification around the world) is een casus en een teaching note geschreven. De teaching note gaat in detail in op de noodzaak van een wereldwijd trade management beleid, en de mate waarop daarvan in lokale omstandigheden zou kunnen worden afgeweken. Ook voor de tweede casus (Motorcycles for Europe) is een casus en een teaching note ontwikkeld. Deze casus is volledig gebaseerd op publieke informatie.

Doelgroep van het project: De doelgroep zijn bachelor en master-studenten uit het WO, en HBO, in studierichtingen als international business, supply chain management and logistics, en international maritime business management. De eerste casus is ook voorzien om in een incompany trainingstraject te worden ingezet.