Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Doel: Het ontwikkelen van een dataset en een onderwijscase voor een module op het gebied van orderpick activiteiten en warehouse stellages in een Logistics Lab (living lab) van de toekomst. Mbo en hbo-studenten ontwikkelen verbetervoorstellen om de routing of indeling van magazijn efficiënter te maken en werken samen aan een datagedreven opdracht. De module wordt bij Deltion (ROC) en Hogeschool Windesheim in het onderwijs geïntegreerd.

Inhoud: Een module met onderwijscase, dataset en twee handleidingen (een voor de student, een voor de docent) waarin mbo en hbo gezamenlijk leren en samenwerken aan een datagedreven opdracht (onderwijscase). Bedoeling is deze module structureel te integreren in het curriculum van de logistieke opleidingen van Deltion (mbo) en hogeschool Windesheim. De onderwijscase en dataset zijn vrij opvraagbaar (bij een docent van Windesheim) en gedeeld op de website in oprichting van het Logistics lab.

Door de handleidingen is de module goed overdraagbaar naar andere opleidingen. Gebruikers zijn mbo- en hbo-studenten. Uitbreiding naar andere mbo-niveaus en ROC’s (en hogescholen) via de satelliet-gedachte van het Living Lab Sharehouse met potentiële opschaling naar meer betrokken bedrijven dan via het huidige Smart Logistics Lab.