Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Onderwijscase global supply chains en carbon footprinting

Aanmelden voor

Onderwijscase global supply chains en carbon footprinting

Doel van het project:
Uit een afstudeerproject kwamen een aantal interessante
observaties naar voren die gedeeld zouden kunnen worden door middel van een teaching
case over het reduceren van emissies in wereldwijde logistiek. Doel van dit
project is daarom het vervaardigen van een Teaching case met teaching note
binnen dit toepassingsgebied, dat gratis beschikbaar kan worden gesteld aan
universiteiten en HBO’s via een clearing house. De voertaal van de teaching
case is het Engels.

Inhoud van het project:
De case betreft een internationaal bedrijf dat
sportproducten op de markt brengt en zich daarbij ook inzet op tijdige
lancering van sportproducten rondom grote sportevenementen. Dit zet tijdsdruk
op de productie en distributie van het product, en dit heeft regelmatig geleid
tot zendingen per vliegtuig. Normaal gesproken volgt de logistiek de
commerciële functie, ook al zijn de bijkomende kosten (te) hoog vanuit een
operationeel perspectief. Deze logica verandert fundamenteel nu er beperkingen
worden opgelegd aan de emissies van de logistieke operaties. Nu dient vervoer
per vliegtuig voorkomen te worden, en zal de lancering van producten hierop
moeten worden aangepast. Terwijl interne logistieke kosten eerder niet
doorslaggevend waren, worden externe logistieke kosten (emissies) dat wel.

Resultaat van het project:
Het eindresultaat is een casusbeschrijving (zo’n 10
pagina’s) en een bijbehorende teaching note voor de docent (zo’n 20 pagina’s). Studenten
worden uitgedaagd over deze case te reflecteren en bijvoorbeeld te bedenken wat
de strategische rol van emissies kan zijn in de keten, hoe dit de positie van
de logistieke functie in de keten verandert, en hoe dit alles bijdraagt aan
vermindering van emissies. De case is via 2 platforms beschikbaar gesteld: via
het platform van Erasmus Universiteit en via het wereldwijde platform van Case Centre.

Doelgroep van het project:
De doelgroep bestaat uit studenten en professionals met een
interesse in wereldwijde supply chains en carbon footprinting. Het niveau is op
universitair en HBO niveau, en de teaching case doet suggesties hoe de case kan
worden ingezet bij onderwijs aan professionals en studenten in de Master fase
HBO en WO.