Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Onderwijscase FreshXL

Aanmelden voor

Onderwijscase FreshXL

Doel van het project
Het ontwikkelen van een case study met daarnaast een serious game. De casuistiek gaat in op de noodzaak voor modal-shift van versproducten in het licht van de toegevoegde waarde die Nederland, de haven Rotterdam in het bijzonder, op dit vlak voor agrologistieke spelers en vanuit de klimaatopgave moet blijven spelen.

Inhoud van het project
Er is een case study ontwikkeld waarin de problematiek van de logistieke keten van verse en gekoelde producten (groenten, citrusfruit, sierteelt en -bloemen) wordt geschetst. Daarnaast is een serious game verslogistiek ontwikkeld waarin tradeoffs worden gemaakt over de effectiviteit van een interventie om de verslogistiek te verbeteren vanuit multi-stakeholder, multi-probleem, multi-verantwoordelijkheid perspectief. Aan de hand van de game krijgen deelnemers beter inzicht in de trade-offs tussen people-profit-planet, vanuit verschillende rollen. Het gaat hierbij zowel om modal shift als om mental shift: het belang van ketensamenwerking en -integratie.

Resultaat van het project
Er is een serious game in de vorm van een bordspel gemaakt (CO2ngestion) De game staat centraal in een leermodule die in een teaching note is uitgewerkt. Er zijn twee presentaties opgesteld: 1. Met speluitleg voor deelnemers en 2. Waarin de belangrijkste theoretische concepten worden besproken. Het lespakket bestaat uit: 

  • Teaching notes
  • Slidedeck
  • Knoopunt kaarten
  • Congestie kaarten
  • Ontwikkel dashboard
  • Speelbord