Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

On demand warehousing

Aanmelden voor

On demand warehousing

De eerste fase van dit project betrof een marktonderzoek om een gedegen onderbouwing te krijgen van de operationele- en economische haalbaarheid van een on-demand warehouse uitwisselingsplatform in de logistieke sector. Onderdelen van deze haalbaarheidstudie was de marktomvang van de warehouse markt en de leegstand en fluctuatie hierbinnen.Daarnaast werden op basis van marktgesprekken scenario’s ontwikkeld voor ontwikkeling van het on-demand platform. De haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat de ontwikkeling van een on-demand warehouse platform een relevante innovatie is voor de sector met op termijn niet alleen economische maar ook duurzaamheidsvoordelen.

In 2016 is de haalbaarheid van een on-demand warehousing uitwisselingsoplatform aangetoond in het kader van de Prijsvraag ‘Implementatie Community 4C’. In het vervolg is een pilot on demand warehousing gestart. Het doel van dit project was het ontwikkelen van een werkbaar prototype van on-demand warehouse platform waar daadwerkelijk de eerste boekingen op kunnen worden gedaan.

Het resultaat van de pilot heeft geleid tot akkoord op het implementatietraject van het project. Het doel van de derde fase is het op basis van de pilotresultaten inzetten van het on-demand warehouse platform voor boekingen. Het platform is gebaseerd op business logica, en kent een backoffice met uit professionals die een laatste check zullen doen op de overeen te komen on demand opdracht. Het platform beschikt over diverse functionaliteiten die voor zowel voor vragers als aanbieders van on-demand warehouse capaciteit toegevoegde waarde biedt, zoals contract en order management . Deze functionaliteiten zijn ontworpen, gebouwd en getest.

Deelnemers

Atrion Advies BV · Istia