Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Nieuwe Aanpak Ketenbenadering in Bouwlogistiek

Aanmelden voor

Nieuwe Aanpak Ketenbenadering in Bouwlogistiek

Het doel van dit project was een aanpak te formuleren om het onderwerp slimme bouwlogistiek beter te agenderen, de toepassing van nieuwe ketenconcepten in beeld te brengen en te versnellen en een overzicht te geven van de instrumenten die de stakeholders (gemeenten, regio’s, bedrijven) tot haar beschikking hebben om de implementatie van slimme bouwlogistiek door marktpartijen te stimuleren. Met name zijn de mogelijkheden om upstream te gaan bundelen onderzocht, bijvoorbeeld bouwmaterialen. Dit project is daarmee toegespitst op de optimalisatiemogelijkheden van de gehele logistieke keten van grondstof tot en met levering op de bouwplaats. Voorheen lag de focus meer op de ‘last mile’, de stedelijke distributie en de relatie met bouwlogistiek op bouwplaatsen in de stad.

Deelnemers

Buck Consultants International · Hogeschool van Amsterdam · Stichting Connekt