Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Het doel van dit project was tweeledig: vaststellen wat de CO2 footprint van online winkelen is, maar ook om de methode om de footprint vast te stellen, verder te verfijnen. Het beeld leeft namelijk dat het thuisbezorgen en het verwerken van retouren ‘slecht is voor het milieu’ en dat de bereikbaarheid in de stad eronder lijdt. Voor een deel heeft dit waarschijnlijk te maken met de vele bestelauto’s in de straat, die dagelijks meerdere keren door de wijk (lijken te) rijden en in al drukke steden een groot deel van het verkeer uitmaken. De behoefte bestond om dit beeld van thuiswinkelen nader te onderzoeken. Om een uitspraak te kunnen doen over de invloed op de totale CO2-uitstoot ten gevolge van online winkelen, moest een goede objectieve vergelijking worden gemaakt met het ‘conventioneel winkelen’ dat vervangen is door het online winkelen.

Deelnemers

Hogeschool van Amsterdam · Thuiswinkel.org · TNO