Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Mitigerende Maatregelen Laadinfrastructuur

Aanmelden voor

Mitigerende Maatregelen Laadinfrastructuur

Doel van het project:
Voor de overstap naar elektrische voertuigen is laadinfrastructuur nodig en vaak ook een grotere aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. In Nederland is het elektriciteitsnetwerk echter steeds vaker ‘vol’, dit noemen we ook wel ‘congestie’. Dit betekent dat als er op dit moment in een gebied geen netcapaciteit meer over is, waardoor tijdelijk geen nieuwe of grotere aansluiting aangevraagd kan worden. Er zijn echter mogelijkheden om bij een beperkte netaansluiting toch elektrische voertuigen te laden. Topsector Logistiek en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur hebben CE Delft opdracht gegeven om deze mogelijkheden, oftewel mitigerende maatregelen, in kaart te brengen.

Inhoud van het project:

Dit rapport biedt in eerste instantie zeven belangrijke eigenschappen van de elektriciteitsinfrastructuur, in de zoektocht naar oplossingen voor een overvol netwerk. Aan de hand van deze eigenschappen biedt het rapport zes mitigerende maatregelen, waarvan vier huidige en twee toekomstige. Deze zes maatregelen verschillen in de mate van effectiviteit en duurzaamheid.

Resultaat van het project:

De resultaten van worden vormgegeven als observaties en aanbevelingen, veelal vanuit functioneel oogpunt, om te anticiperen op overvolle elektriciteitsnetwerken. Maatregelen die worden genoemd zijn bijvoorbeeld ‘slim laden’, externe batterijen, maar ook samenwerkingen zoeken met collectieve laadpleinen of energyhubs. Resultaten uit dit rapport zouden regelmatig moeten worden herzien of heroverwogen.

Doelgroep van het project:

Dit document is bestemd voor (logistieke) bedrijven met voertuigen die de komende jaren de overstap maken van bestelauto’s en vrachtwagens op diesel naar batterij elektrische voertuigen. In gebieden waar het elektriciteitsnetwerk ‘vol’ is, kunnen bedrijven hierop anticiperen met mitigerende maatregelen.