Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Inzicht in modal shift droge bulk sector

Aanmelden voor

Inzicht in modal shift droge bulk sector

Doel van het project:
Om de deelsector droge bulk een solide onderdeel te laten
zijn van het Joint Corridor Off-Road (JCOR) ecosysteem is binnen de Topsector
Logistiek behoefte om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen de
deelsector containers en droge bulk. Daarom heeft zij aan NCPR de opdracht
gegeven om de droge bulk sector in kaart te brengen in relatie tot het JCOR
programma.

Inhoud van het project:
In het project is eerst de droge bulk sector beschreven aan
de hand van een beknopte markanalyse. Op basis hiervan zijn de verschillen en
overeenkomsten tussen het droge lading segment en het containersegment door
middel van een confrontatiematrix. Ook de kansen en knelpunten in de modal shift
van droge bulk worden genoemd. Vervolgens is bepaald wat er nodig is om en
groter modal shift effect van droge bulk te creëren en in hoeverre de huidige
JCOR aanpak toepasbaar is op de droge bulk sector.

Resultaat van het project:
Het resultaat is een eindrapportage waarin alle bevindingen
worden gepresenteerd, met conclusies en aanbevelingen.