Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Inventarisatie duurzaamheid in MKB-transportsector

Aanmelden voor

Inventarisatie duurzaamheid in MKB-transportsector

Doel van het project:
Richtlijnen en standaarden die bedoeld zijn voor het
monitoren en inperken van CO2-uitstoot op organisatieniveau zijn doorgaans meer
gericht op grote bedrijven dan op midden- en kleinbedrijven. Als
koepelorganisatie zoekt de Topsector Logistiek daarom naar alternatieven voor
midden- en kleinbedrijven om deze prestaties in kaart te brengen, op een manier
die voor hen praktisch en meetbaar is, maar ook toetsbaar is voor derden zoals
een overheidspartij. Het doel van dit project is dus het creëren van een
voortgangsformulier voor MKB’s waarmee de voortgang op het gebied van carbon
footprinting in verschillende dimensies kan worden geïnventariseerd.

Inhoud van het project:
In dit onderzoek zijn eerst de verschillende dimensies vastgesteld
waarmee de voortgang gemeten kan worden. Voor iedere dimensie zijn één of
meerdere informatievragen opgesteld voor het beoordelen van de voortgang. Vervolgens
is door middel van een enquête geïnventariseerd hoe MKB’s nu in het
verduurzamingsproces zitten. Deze inzichten zijn geanalyseerd en verwerkt in een
conceptformulier, inclusief voorstel voor een scoringsmethodiek voor het
onderling afwegen van de dimensies.

Resultaat van het project:
Het resultaat is een conceptformulier waarin op organisatieniveau
de voortgang van carbon footprinting gemeten kan worden door middel van scoring
van aantal dimensies. Dit vormt een startpunt voor de Topsector Logistiek om
samen met de logistieke sector en overheden het document nader te verfijnen tot
een checklist en invulformulier dat door de sector te gebruiken is.

Doelgroep van het project:
De bedrijven die het formulier invullen, kunnen het
gebruiken om bij te houden hoe ver ze zijn met carbon footprinting, of ze met
de juiste activiteiten bezig zijn, en (op termijn) het formulier gebruiken voor
inschrijven in tenders of vrijstellingen voor andere overheidseisen. Overheden
of inspectiediensten kunnen het formulier gebruiken om de voortgang op carbon
footprinting van MKB’s te kunnen controleren en eventueel ook sectorbreed te
analyseren.