Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Dit project richtte zich specifiek op TLN-leden die actief zijn in distributie. Het doel van de Topsector was om de onderlinge samenwerking tussen deze bedrijven te bevorderen en vereenvoudigen door gebruik te maken van de elektronische berichtenstandaarden voor de transportopdracht, vrachtbrief en factuur. In het project zijn onder meer bezoeken aan deze bedrijven gebracht en deelmarktbijeenkomsten georganiseerd om te informeren over het project en projectdoelstellingen en om interesse bij bedrijven te peilen. Gelijktijdig is onderzoek gedaan naar gebruikte standaarden, gebruikte interfaces , betrokken ICT-systemen en leveranciers. Op basis daarvan is een analyse gemaakt van welke processen en ICT-leveranciers het meest kansrijk waren en betrokken konden worden bij een op te zetten pilot. In de pilot is een TLN-standaard uitgerold bij een selectie van bedrijven. Daarna is gewerkt aan verdere, succesvolle uitbreiding en implementatie van de standaard bij meer bedrijven.

Deelnemers

TLN