Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Het Effect van Peakshaving in de Retail Sector is Beperkt

Aanmelden voor

Het Effect van Peakshaving in de Retail Sector is Beperkt

Doel van het
project:

De distributie van de retail sector zorgt regelmatig
voor overbelasting van de stadslogistiek. Topsector Logistiek heeft opdracht
gegeven om onderzoek te doen naar de effecten van “peakshaving”,
oftewel onbalans creëren. Het doel van
het onderzoek is om efficientie te verhogen en kosten te verlagen in de distributie
van de retail sector. De mogelijke positieve effecten van peakshaving zijn
beperkt, blijkt uit dit onderzoek.

Inhoud van het project:

Dit rapport is opgedeeld
in vier onderdelen. Als eerste is de huidige situatie van de winkeldistributie
geanalyseerd om te zien of er een patroon in te herkennen is. Daarna is de
mogelijke impact bepaald (financieel voordeel) dat te behalen is bij peakshaving.
Vervolgens is de kans op ritbesparingen berekend bij peakshaving na geoptimaliseerde
planning. Als laatste is een schets gemaakt van een potentiële
oplossingsrichting.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit
rapport worden vormgegeven als observaties en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief.
Er wordt geconcludeerd dat de winkeldistributie een gangbaar patroon heeft. Peakshaving
zou slechts een beperkt voordeel opleveren en kans op ritbesparingen zijn ook
beperkt. De oplossing zou liggen in ketenbrede operationele veranderingen,
omdat wisselende werktijden of capaciteit weinig kans zou bieden.

Doelgroep van het project:

Dit data uitwisselingssysteem
is bedoeld voor ondernemers en bestuurders die gemoeid zijn met de distributie
van retail in en naar steden.