Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Factsheet energieprijzen elektrische vrachtwagens

Aanmelden voor

Factsheet energieprijzen elektrische vrachtwagens

Doel van het project:
Elektrische vrachtwagens winnen aan populariteit vanwege de
voordelen op het gebied van duurzaamheid en luchtkwaliteit. Echter, ze zijn momenteel
nog steeds duurder in aanschaf dan dieselvrachtwagens, en er zijn tegelijkertijd schommelingen in de energieprijzen die een grote invloed hebben op de businesscase van een elektrische vrachtwagen ten opzichte van een dieselvariant.
Het doel van dit project is dus om een makkelijk te communiceren factsheet te creëren om de invloed in kaart te brengen die laadtarieven hebben op de competitiviteit van elektrisch vrachtvervoer ten opzichte van dieselvrachtvervoer.

Inhoud van het project:
Het onderzoek spitst zich toe op laadtarieven en
dieselprijzen voor het zware vervoer (N2/N3) voertuigen, en focust zich op
huidige prijzen met een indicatie hoe dit in de toekomst meegenomen kan worden.
In het onderzoek wordt beschreven hoe de kostenstructuur van diesel en
elektriciteit opgebouwd zijn. Voor elektriciteit gaat dit over de scenario’s ‘Homebase
laden’ en ‘publiek laden’, en bestaan het kostenplaatje uit inkoopkosten van elektriciteit,
netbeheerderskosten (vast- en variabel), laadinfrastructuur, eventuele eigen
energieopwekking en energieopslag

Resultaat van het project:
Het resultaat is een korte, bondige factsheet die de laadkosten
voor elektrische vrachtvoertuigen beschrijft, en hoe deze zich verhouden tot
brandstofprijzen van dieseltrucks. Deze factsheet bestaat uit drie onderdelen: (i)
Casus kosten laden op eigen locatie, (ii) Hoe breng ik de verhouding tussen
energiekosten in kaart? (ii) Hoe kan je als verlader/vervoerder invloed
uitoefenen op de laadprijzen?

Doelgroep van het project:
Deze factsheet is zeer bruikbaar voor verladers en
vervoerders die de overstap naar elektrische voertuigen willen maken, maar (nog)
geen duidelijk overzicht hebben van het verschil in kosten tussen elektrisch en
diesel.