Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

EU – ISO 14083 Normering in BigMile

Aanmelden voor

EU – ISO 14083 Normering in BigMile

Doel van het
project:

Voor logistieke ketens ontstaan steeds meer normen vanuit
Europa. Topsector Logistiek heeft opdracht gegeven om voor de aankomende
ISO/DIS 14083 normering, bedoeld ter ‘kwantificering en rapportage van
broeikasgasemissies als gevolg van transportketenoperaties’, te toetsen of het
BigMile platform voldoet aan deze normering. Het doel is om dit technische proces
te versnellen zodat de sector vooruit kan.

Inhoud van het project:


a) Het verkrijgen van inzicht in de nieuwe ISO normen, hoe
zicht dit verhoudt ten opzichte van de huidige COFRET & EN normen en hoe de
nieuwe ISO normering toe te passen in een tool als BigMile.
b) Het opstellen van voorbeelddata om uitkomsten te
genereren voor alle gevallen die onder de ISO 140083 normering vallen.
c) Het genereren van resultaten van calculaties / allocaties
conform ISO 140083.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit project worden gepresenteerd
als observaties en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt, bestuursperspectief
en juridisch perspectief. Om werkbaar te
blijven behoeft dit onderzoek wel periodiek onderhoud en verificatie naar nieuwe
normen.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit adviesrapport is
met de name de publieke sector die verantwoordelijk is voor het stimuleren van duurzaamheidsadministratie
in Nederland. Ook (grotere) private sectoren kunnen baat hebben bij de
uitkomsten van dit project, om meer te leren over Europese normering.