Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

De uitstoot van mobiele werktuigen, ook wel Non-Road Mobile Machinery (NRMM) genoemd, valt volgens het Klimaatakkoord onder de uitstoot van logistiek. Bouwmaterieel wordt vaak intensief gebruikt en is vele uren per dag operationeel: daarbij stoot het zowel CO2 als NOX en fijnstof (PM10) uit. Er is een grote maatschappelijke behoefte om zowel de stikstof-, fijnstof- als CO2-uitstoot van bouwmachines te reduceren. Er is daarom onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van elektrische bouwmachines. De elektrificatie van deze mobiele werktuigen kan zorgen voor een grote vermindering van CO2-uitstoot en een eliminatie van de uitstoot van lokale afvalstoffen en fijnstof. Daarnaast is een elektromotor energie-efficiënter, zijn de onderhoudskosten een stuk lager en zorgen ze voor vermindering van geluidsoverlast.

Het aanbod van kleine volledig elektrische bouwmachines neemt al snel toe. Er is nog nauwelijks aanbod voor middelgrote en grote bouwmachines, die de grootste groep vormen. In dit onderzoek is de haalbaarheid van elektrificatie van een tweetal typen middelgrote bouwmachines onderzocht, gebaseerd op actuele gebruiksdata van de machines. De praktijkgegevens geven een veel beter beeld dan theoretische aannames over het gebruik. De conclusie is dat die elektrificatie technisch haalbaar is, zelfs op retrofit basis van bestaande bouwmachines: de hydraulische pomp kan elektrisch aangedreven worden, de benodigde batterij kan op de plek van het dode contragewicht gemonteerd worden. De hogere investering in laadinfrastructuur en accu’s kan op de langere termijn door lagere onderhoudskosten en lagere energiekosten gecompenseerd worden.

Bekijk hier het webinar ‘Kansen en uitdagingen rondom de elektrificatie van bouwmaterieel’

Deelnemers

Spike Global · TNO