Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

EEN VERKENNING VAN DE E-WASTE KETEN EN TOEKOMSTIGE LOGISTIEKE SCENARIO’S

Aanmelden voor

EEN VERKENNING VAN DE E-WASTE KETEN EN TOEKOMSTIGE LOGISTIEKE SCENARIO’S

Doel van het project
Dit project heeft als doel de verkenning van de potentie van inzameling van e-waste via retoursystemen, gebruikmakend van bestaande logistieke structuren en infrastructuur

Inhoud van het project
Het rapport bevat de volgende componenten om inzicht te verkrijgen in de bestaande e-waste keten:

  • Analyse van de huidige e-waste stromen en verwerkingsmethoden
  • Mapping van stakeholders over de gehele keten
  • Analyse van kansen en obstakels
  • Het schetsen van contouren voor mogelijke scenario’s

Resultaat van het project
In deze initiële verkenning zijn de e-waste stromen en de keten van (A)EEA in kaart gebracht. Tevens zijn de kansen, barrières en een drietal scenario’s voor een toekomstige e-waste keten in de MRA geschetst.