Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Duurzaam concurrentievermogen mobiliteitsgroep

Aanmelden voor

Duurzaam concurrentievermogen mobiliteitsgroep

Doel van het project:
In de Topsector Logistiek wordt een meerjarig Carbon Footprint Programma ontwikkeld. Het doel is om de periode 2021-2023 Carbon Footprinting in de logistiek tot een normale bedrijfsmatige boekhoud systematiek te maken. De Topsector tracht dit doel te bereiken door praktijkgegevens en praktijkervaring te verkrijgen bij logistieke bedrijven die op vrijwillige basis participeren door hun data ter beschikking te stellen. Dit project is onderdeel van dit programma, met als eigen doel het uitbreiden van de missie van een mobiliteitsgroep (anoniem) met duurzaamheidsmetingen voor haar eigen organisatie, Lean & Green en CSRD.

Inhoud van het project:
Deze mobiliteitsgroep in Nederland levert klantspecifieke
oplossingen in fysieke distributie, Value Added Logistic Services,
supply chain management en consultancy. Er zijn eerst een aantal transporteurs
gerekruteerd uit de community van dit bedrijf. Vervolgens is een nulmeting gedaan.
Iedere transporteur heeft vervolgens geleerd zelfstandig besparingen te
identificeren door middel van begeleiding en maandelijkse rapportages.

Resultaat van het project:
Het resultaat is dat de gerekuteerde transporteurs in staat
zijn om emissies te meten, maandelijks te rapporteren, en reductiekansen te
herkennen, realiseren en monitoren. Ook zijn geanonimiseerde resultaten
verzameld ter behoeve van de vergelijking met andere bedrijven.