Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Duurzaam concurrentievermogen distributiebedrijf

Aanmelden voor

Duurzaam concurrentievermogen distributiebedrijf

Doel van het project:
In de Topsector Logistiek wordt een meerjarig Carbon
Footprint Programma ontwikkeld. Het doel is om de periode 2021-2023 Carbon
Footprinting in de logistiek tot een normale bedrijfsmatige boekhoud
systematiek te maken. De Topsector tracht dit doel te bereiken door praktijkgegevens
en praktijkervaring te verkrijgen bij logistieke bedrijven die op vrijwillige
basis participeren door hun data ter beschikking te stellen. Dit project is
onderdeel van dit programma, met als eigen doel het meten van de duurzaamheid
van een distributiebedrijf (anoniem). Daarnaast willen zij ook graag weten waar en hoe
ze kunnen reduceren.

Inhoud van het project:
Dit distributiebedrijf is een samenwerking van transport- en distributiebedrijven in de Benelux met meerdere vestigingen en één gezamenlijk IT-systeem. Er zijn eerst een aantal deze vestigingen gerekruteerd. Vervolgens is een nulmeting gedaan. Iedere vestiging
heeft vervolgens geleerd zelfstandig besparingen te identificeren door middel
van begeleiding en maandelijkse rapportages.

Resultaat van het project:
Het resultaat is dat de gerekuteerde vestigingen van
dit distributiebedrijf nu in staat zijn om emissies te meten en deze maandelijks te
rapporteren, en reductiekansen te herkennen, realiseren en monitoren. Ook zijn
geanonimiseerde resultaten verzameld ter behoeve van de vergelijking met andere
bedrijven.