Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Discussiestuk kwaliteitslogistiek

Aanmelden voor

Discussiestuk kwaliteitslogistiek

Doel van het project:
Er moet vooruit gekeken worden naar verder gaande
systeemveranderingen binnen het thema multimodale corridors en knooppunten. In
dit project is door de Topsector Logistiek voorgesteld te kijken naar
mogelijkheden om deelnemers aan het logistiek systeem, waaronder expediteurs en
verladers, meer keuze te geven bij het selecteren van hun dienstverlening. Dat
gaat er vanuit dat congestie niet integraal opgelost hoeft te worden, maar dat
deelnemers aan het logistieke systeem kunnen kiezen uit een variërend aanbod
van logistieke dienstverlening met een verschil in kwaliteit. Deze denkwijze
staat vaak haaks op de reguliere denkwijze, en daarom is aan Poort8 gevraagd om
deze denkwijze uit te werken in een discussiestuk.

Inhoud van het project:
Het discussiestuk biedt een ander visie op congestie: kan de
invloed hiervan verminderd worden als verladers (importeurs en exporteurs) meer
keuzemogelijkheden hebben en zo meer grip krijgen op de kwaliteit van hun
transportdiensten? Met andere woorden: misschien is het effectiever om
congestie te verminderen voor die logistieke stromen die er het meest last van
hebben. Deze visie wordt in het stuk kwaliteitslogistiek genoemd.

Resultaat van het project:
Een discussiestuk waarin eerst de situatie van congestie in
de Rotterdamse haven wordt besproken, met daarna de introductie van de visie kwaliteitslogistiek,
wat bekeken wordt vanuit een aantal perspectieven. Ook zijn er aanbevelingen
gegeven om deze visie in de praktijk te brengen, met relatief veel aandacht voor
digitalisering omdat dit de ontwikkeling van kwaliteitslogistiek mogelijk maakt.