Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Deepsea cyclus en de invloed op congestie in de haven en inlandterminals

Aanmelden voor

Deepsea cyclus en de invloed op congestie in de haven en inlandterminals

Doel van het project:
Aan de logistiek van
diepzeecontainers liggen 4 cycli ten grondslag. Een daarvan is de diepzee cyclus. ?Verschillende factoren kunnen deze cyclus verstoren, waaronder congestie. Het doel van dit project is het onderzoeken van de relatie tussen congestie in diepzeehaven en de internationale containertransportcyclus. Hierbij horen twee onderzoeksvragen: Wat zijn de gevolgen
voor de internationale cyclus bij congestie en hoe reageren de verschillende
stakeholders aan de diepzeekant hier op? Wat zijn de opties om het negatieve effect van congestie te
beperken?

Inhoud van het project:
In het project zijn de volgende punten in kaart gebracht:

 • Overzicht van de vier cycli in
  containertransport (diepzee, terminal, haven, en achterland)
 • Structuur van de diepzeecyclus: hoe ziet het
  netwerk en planningsmethodiek eruit en welke stakeholders en machtsblokken zijn
  er?
 • Welke verstorende
  factoren in de supply chain zijn er?
 • Wat is het effect op de
  supply chains als gevolg van congestie?
 • Wat zijn de gevolgen van congestie op de betrouwbaarheid van logistieke ketens?
 • Mogelijke oplossingen en aanbevelingen voor het congestieprobleem

Resultaat van het project
Het rapport concludeert dat rederijen machtsblokken zijn en denken vanuit het push-principe. Om die reden moeten diepzeehavens ervoor zorgen dat ze op dit gedrag kunnen anticiperen. Verder zijn er samenwerkingsinitiatieven vanuit de overheid en marktpartijen opgesteld om planningsprocessen
beter op elkaar af te stemmen.