Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

De transitie naar Zero Emissie Stadslogistiek: onderzoeken, ontwikkelen en aanjagen

Aanmelden voor

De transitie naar Zero Emissie Stadslogistiek: onderzoeken, ontwikkelen en aanjagen

Doel van het
project:

Geen uitlaatgassen van vrachtwagens of bedrijfsbusjes
meer in de stad: zo’n 40 steden voeren per 2025 een zero-emissiezone (ZE-zone)
in. Een groot deel van de binnenstad is dan alleen nog toegankelijk voor schone
(emissievrije) bestelbussen en vrachtwagens. Topsector Logistiek heeft Sprangers
opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor innovatie van de
logistieke sector en het stimuleren van emissievrije stadslogistiek.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt
inzicht in de beweegredenen voor zero-emissie zones, de haalbaarheid hiervan en
de barrières waar ondernemers in de stadslogistieke sector tegenaan lopen. Ook
worden er handvatten geboden om bewustwording en gedragsverandering te
stimuleren.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit
adviesrapport worden vormgegeven als observaties en aanbevelingen vanuit bestuursperspectief. Sprangers
beschrijft dat er zou moeten worden aangestuurd op een integrale samenwerking,
waarin alle belanghebbende stakeholders en rol hebben. Dit is nodig om te komen
tot effectief beleid en opschaling in de stad. Daarbij is het zaak de beoogde
ondernemers mee te nemen in het proces; niet óver of tégen, maar mét hen te
praten. Ook de kennis en ervaring die steden nu al in de praktijk opdoen met de
vormgeving en uitvoering van de integrale gedragsveranderingsaanpak biedt
aanknopingspunten en inspiratie voor andere steden.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
adviesrapport is met name de publieke sector, die een rol kan spelen in het
faciliteren en stimuleren van emissievrije stadslogistiek. In de transitie naar
zero-emissie stadslogistiek is een rol en verantwoordelijkheid weggelegd voor alle
landelijke en lokale actoren op de verschillende niveaus; overheden, kennisinstellingen,
brancheorganisaties en andere stakeholders.