Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

De kracht van nieuw leiderschap

Aanmelden voor

De kracht van nieuw leiderschap

Het doel van dit project van de Topsector Logistiek was sociale innovatie en leiderschap aan elkaar te koppelen, zodat huidige (en nieuwe) leiders handreikingen krijgen in de transformatie naar een nieuwe werkcultuur. Sociale innovatie is het zoeken naar nieuwe manieren om het werk te verbeteren, in overleg tussen werknemers en werkgevers, waardoor bedrijven hun prestatie verbeteren, uitdagende banen scheppen, en daardoor het innovatieve vermogen van de organisatie als geheel versterken. In dit project wordt instrumentarium voor leidinggevenden in de logistiek ontwikkeld. Dit instrumentarium betrekt verschillende aspecten: het eigen gedrag van de leidinggevende, de context en interactie met medewerkers/teamleden, en de relevante omgevingsfactoren van het bedrijf die de speelruimte meebepalen. Het uitganspunt is dat gedeeld leiderschap bijdraagt aan een sociaal innovatieve werkcultuur met medewerkersbetrokkenheid, in de veronderstelling dat hierdoor het innovatieve vermogen wordt ondersteund.

Deelnemers

TNO