Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Congres Green Deal Binnenvaart / Zeevaart

Aanmelden voor

Congres Green Deal Binnenvaart / Zeevaart

Er is een congres rondom de Green Deal Binnenvaart / Zeevaart georganiseerd om de resultaten en handelingsperspectief uit projecten van de Topsector Logistiek met marktpartijen en andere stakeholders te delen. Om de binnenvaart tijdig mee te laten bewegen naar emissiearm en blijvend concurrerend, zijn door de Topsector Logistiek diverse projecten opgezet. Er zijn concepten uitgewerkt en uitgezocht voor de overgang naar elektrificering van de binnenvaart en concepten die bijdragen aan het oplossen van de congestie in de haven. Een breed transitieproces voor de binnenvaart heeft betrekking op versterking van de structuur van de sector. Bouwstenen hiervoor kunnen juiste prikkels in de keten en maximale inzet van kennis en innovatie zijn. De resultaten van deze projecten zijn tijdens het Congres besproken.

Deelnemers

Van Laar advies en projectbureau