Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

CO2-reductie van sleepboten in Nederlandse havens

Aanmelden voor

CO2-reductie van sleepboten in Nederlandse havens

Doel van het project:
Nederland telt ongeveer 155 sleepboten met een ‘zeegaande’
classificatie. Kenmerkend voor deze sleepboten is het relatief hoge
geïnstalleerd vermogen en het daarmee samenhangende CO2- en
brandstofbesparingspotentieel. Vandaar het belang om de transitie van
havensleepboten op korte termijn te stimuleren. In dit project ligt de focus op
inzicht in CO2-uitstoot en het reductiepotentieel van Nederlandse sleepbootoperaties,
die op korte termijn en met de bestaande vloot realiseerbaar zijn. Het doel
hierbij is het inzicht geven in actuele CO2-emissies, identificatie van brandstof/CO2-emissie
besparingspotentieel, en inzicht geven in het vaar- en energieprofiel, om
toekomstige technologieën en sleepvloot te evalueren.

Inhoud van het project:
Het project omvat metingen en analyses van 4 representatieve
(haven)sleepboten in 4 relevante regio’s: North Sea Port (Zeeland),
Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-IJmuiden en regio Delfzijl / Eemshaven..
Gedurende 1 maand zijn metingen verricht door plaatsing van een Cognaubox aan
boord van de geselecteerde havensleepboten. Deze boxen sturen relevante
operationele data naar de cloud waar deze genanalyseerd wordt en wordt
gekoppeld aan CO2-besparende resultaatgebieden.

Resultaat van het project:
Alle inzichten op het gebied van CO2-reductie en conclusies zijn
uitgewerkt in een rapportage.