Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Carbon Footprinting Zuivelproducent

Aanmelden voor

Carbon Footprinting Zuivelproducent

Doel van het
project:

In de Topsector Logistiek wordt een
meerjarig Carbon Footprint Programma ontwikkeld met als doel om in de periode
2021-2023 Carbon Footprinting in de logistiek tot een normale bedrijfsmatige
boekhoudsystematiek te maken. Het doel van dit project is om voor een zuivelproducent (anoniem) een CO2-analyse uit te voeren om het duurzaam concurrentievermogen te
evalueren. Voor dit bedrijf is de meerwaarde dat ze op een veilige en
vertrouwde manier kan kennismaken met Carbon Footprinting, en zichzelf kan
vergelijken met anderen zonder dat dat in de publiciteit komt, of misbruikt kan
worden. Voor de Topsector is de meerwaarde dat er referentiegegevens ontstaan
die gebruikt kunnen worden om het Carbon Footprinting programma verder in te
vullen en te ontwikkelen.

Inhoud van het project:

Deze zuivelproducent is een groothandel voor
zuivelproducten in Nederland, België en de rest van Europa en wil graag
duurzaamheid tot een strategisch doel maken. Er zijn eerst een aantal
transporteurs gerekruteerd uit de community van deze producent. Vervolgens is
een nulmeting gedaan. Iedere transporteur heeft vervolgens geleerd zelfstandig
besparingen te identificeren door middel van begeleiding en maandelijkse
rapportages.

Resultaat van het project:

Het resultaat is dat de gerekruteerde
transporteurs in staat zijn om emissies te meten, maandelijks te rapporteren,
en reductiekansen te herkennen, realiseren en monitoren. Ook zijn
geanonimiseerde resultaten verzameld ter behoeve van de vergelijking met andere
bedrijven.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit onderzoek is
zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met (het verduurzamen
van) transport en logistiek. Producenten en transporteurs kunnen deze
informatie gebruiken om – op een zo zelfstandig mogelijke wijze –
inzicht te krijgen in hun CO2e-uitstoot. Bestuurders kunnen deze informatie
gebruiken om beleid hierop aan te passen.