Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

BIM in Binnenstedelijke Bouwlogistiek

Aanmelden voor

BIM in Binnenstedelijke Bouwlogistiek

Onnodige bouw gerelateerde vervoersbewegingen en omgevingshinder dienen in het binnenstedelijk gebied zoveel mogelijk voorkomen te worden. Dit is mogelijk door een optimalisatie van bouwlogistieke goederenstromen naar en van binnenstedelijke bouwplaatsen.

Dit vraagt echter om effectieve informatie-uitwisseling tussen bouwers, toelevanciers en transporteurs. Nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied hebben tot nieuwe werkwijzen geleid die de potentie hebben om een effectieve informatie-uitwisseling in de supply chain te ondersteunen.

BIM

Een belangrijke ICT-gedreven innovatie die het afgelopen decennium op grote schaal in de bouwsector is geïntroduceerd, is het gebruik van Bouw Informatie Modellen (BIM). Op het gebied van bouwlogistiek is het gebruik van BIM om plannings- en besturingstoepassingen te ondersteunen veelbelovend, maar in de huidige praktijk nog te weinig toegepast. Een oorzaak hiervoor is dat er op bouwprojecten samenwerking plaatsvindt tussen partijen die t.a.v. BIM ofwel een onvoldoende volwassenheidsniveau hebben, ofwel een volwassenheidsniveau hebben dat te ver uiteenloopt. Gevolg is dat de informatie in de BIM-omgeving ontoereikend is om bouwlogistieke planning en besturing te ondersteunen. Optimale planning en sturing door een projectorganisatie zijn echter wel afhankelijk van de bijdragen die alle partijen leveren aan de BIM-omgeving, dat fungeert als integraal projectinformatiesysteem. In het onderzoek is ingegaan op wenselijke BIM-toepassingen en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Universiteit Twente heeft het onderzoek uitgevoerd en een paper geschreven.

Bekijk hier het webinar ‘Logistiek management van grote binnenstedelijke bouwprojecten: uitdagingen en condities voor de inzet van digitale tools’

Deelnemers

University of Twente